VIBRATIONSTRÄNING
-både rehab och friskvård!

Vid vibrationsträning arbetar man med hunden/katten i olika positioner så som sittandes, ståendes eller liggandes. Träningen är speciellt bra för artrospatienter. Den lindrar både värk och smärtor och därmed kan hunden eller katten röra leden mer igen. Den ökade cirkulationen stimulerar även ledbrosket och minskar därmed nedbrytningen. 


Djur med spända och värkande muskler kan få en helkroppsmassage på plattan utan att man måsteta i de ömmande musklerna. Genom den masserande effekten som man får vid låga frekvenserna ökar man cirkulationen och ökar därmed även läkningsförmågan.  

 
Eftersom plattan startar på 5 Hz är det riskfritt att börja träna på den redan tidigt i rehabiliteringsfasen. Vid träning på låg frekvens åstadkoms en cirkulationsökning, massageliknande uppmjukning samt balansträning. Detta stimulerar till läkning och förbereder kroppen för annan träning eller träning på högre frekvens. 

Träning på lite högre frekvens ger ökad muskelkapacitet, förbättrad återhämtning, lindring av smärtor i olika delar av kroppen. Det ger en bättre balans, positiv effekt på benmassan samt stimulerar brosket i lederna. träning på ännu högre frekvenser lämpar sig bäst för den friska individen och förbättrar bl.a. muskelstyrka och balans ytterligare.


Vibrationsmadrassen har blivit väldigt uppskattad och djurägare vittnar om hundar och katter som blivit mycket piggare och rörligare efteråt.